rajmund_pollak.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
rajmund_pollak.blog.bielsko.pl/rss
Archiwum newsów - grudzień 2011


Wielu z nas pamięta perfidną nagonkę na Instytut Pamięci Narodowej i personalne ataki medialne na śp. Janusza Kurtykę od samego początku 2010 roku !

Czym bardziej zbliżał się pamiętny kwiecień i 70rocznica zbrodni ludobójstwa dokonanej przez sowiecką Rosję w Katyniu, tym częściej politycy SLD i niektórzy ich kolaboranci z P.O. głosili „postulat" usunięcia ze stanowiska ówczesnego Prezesa IPN.

Byli nawet tacy, którzy deklamowali wprost do kamer, że ..." Prezes Janusz Kurtyka powinien odejść, a najlepiej gdyby uległ likwidacji cały IPN"...

Po tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia 2010roku, w której z do dziś nie wyjaśnionych przyczyn poniósł śmierć Prezydent R.P. wraz z małżonką , Prezes IPN, a w sumie 96 znakomitych Polek i Polaków nikt, absolutnie nikt nie przeprosił rodziny Janusza Kurtyki za medialną obławę jaką mu zgotowano w ostatnich miesiącach jego życia.

Co więcej, z całą perfidią wykorzystano tragiczną śmierć profesora Kurtyki do metodycznej i bardzo zmyślnej pacyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

2. grudnia 2011 roku w sali NOT w Bielsku-Białej spotkali się z mieszkańcami miasta byli pracownicy IPN-u dr habilitowany Sławomir Centkiewicz i mgr historii Paweł Zyzak, natomiast gościem specjalnym był Krzysztof Czabański, były Prezes Polskiego Radia.

Wystąpienia dwóch odważnych historyków były nawiązaniem do ich najnowszych książek.

Sławomir Cenckiewicz omówił bardzo obszerne opracowanie autobiograficzne Pawła Zyzaka pt. : „ Gorszy niż faszysta" i stwierdził, że jest to chyba pierwsza tak wnikliwa publikacja na temat tendencyjnego atakowania historyka i zakłamywania faktów przy pomocy mediów,

Publikacja ta zawiera naukowe dowody manipulacji medialnych i prób dyskredytacji personalnej Zyzaka wkrótce po opublikowaniu przez niego książki na temat prawdziwego oblicza Lecha Wałęsy, ( pt.: „ Lech Wałęsa idea i historia"),

z powodu której zresztą został zwolniony wtedy z pracy.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że pan Paweł podjął teraz studia doktoranckie. Zyzak podkreślił, że gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli, to byłby nadal bezrobotny.

Autor powyższych książek wychował się w Bielsku-Białej i kocha Beskidy.

Młody historyk stwiedził, że : ..."Nadal u nas rządzi postkomuna i każdy kto się przeciwstawia układowi tzw. poprawności politycznej ma problemy"....

..." To co mamy obecnie to nie jest kapitalizm, tylko tkwimy wciąż w starych układach, lepiej opakowanych przez media. Istnienie IPN jest zagrożone".

Autor zwrócił uwagę na fakt, że sprawa smoleńska jest nadal nie wyjaśniona i nie znamy całej prawdy dlaczego doszło do tragicznej śmierci tylu znamienitych Polaków 10 kwietnia 2010 roku.

Zyzak podkreślił, że najwięcej dowodów powiązania dawnych służb specjalnych PRL-u z tzw. nowymi elitami władzy w Polsce i przemianami własnościowymi ujawnił Sławomir Cenckiewicz w swojej najnowszej książce pt.: „Długie ramie Moskwy".

Młody historyk stwierdził: ... „ czytając książkę Cenckiewicza dowiemy się z imienia i nazwiska kto był w WSI i innych służbach, a teraz pracuje jako doradca wielu firm i jest zapraszany jako ekspert do telewizji "....

Wówczas włączył się do dyskusji znowu, sam Cenckiewicz i powiedział, że m.in. ostatnia wrzawa z panem Gromosławem Cz. świadczy jak mocno powiązani są dawni funkcjonariusze służb specjalnych ze sferą gospodarczą !

W sprawie IPN naukowiec z Gdańska nie obawia się likwidacji IPN, gdyż uważa, że Instytut ten został już spacyfikowany i ma już zupełnie inne priorytety niż za czasów Prezesa Kurtyki!

Gdy opracowywał najnowszą swoją książkę, to studiował archiwa dawnej WSI, to był wręcz zaskoczony, że obecnie w IPN nikt nie prowadzi badań naukowych nad przeniknięciem dawnych służb moskiewskich do najbardziej strategicznych dziedzin gospodarki już III R.P.

Większość pracowników IPN jakby sama zrezygnowała z badania przeszłości polityków i biznesmenów z pierwszych stron gazet. To tak jakby ktoś sam na sobie dokonał pacyfikacji.

IPN bada teraz, owszem czasy prześladowań komunistycznych lat czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku ( i chwała mu za to), ale głównie takie sprawy, gdzie oprawcy już nie żyją.

Pacyfikacja IPN jest zresztą obwarowana ustawowo, bo Instytut bada tylko dokumenty do 1990 roku, natomiast sprawy po tej dacie, kiedy palono archiwa SB i inne, kiedy dokonywano w Polsce największych przekrętów prywatyzacyjnych są poza zasięgiem prokuratorów IPN!

Cenckiewicz ujawnił jak kuriozalną była sprawa odłożenia na półkę filmu o śp. Januszu Kurtyce i zastrzeżenia, że nie może on być publicznie rozpowszechniany, bo stanowi własność IPN !

Dlaczego telewizja Publiczna nie pokazała do dziś tego filmu i krąży on jakby w drugim obiegu po internecie? Nie każdy ma w domu internet, a były Prezes IPN swoją działalnością zasłużył na to, aby każdy Polak mógł obejrzeć ten materiał filmowy.

Cenckiewicz zwrócił uwagę, że nasze bezgraniczne zaufanie do IPN powinno być zweryfikowane, bo w tym Instytucie obok ludzi ofiarnych pracują również naukowcy, którzy cenią sobie spokój i nie będą ruszać spraw, które mogłyby wywołać burze medialne!

Bardzo dowcipnie ten temat ujął Paweł Zyzak stwierdzając, że nie każdy jest w IPN tak pracowity jak np. Cenckiewicz i niestety zdarzają się tam również zwyczajni lenie, którzy nie mają zamiaru niczego odkrywać ani demaskować.

Cenckiewicz z kolei ujawnił, że obecnie aż czterech profesorów pracuje w IPN nad opracowaniem książki na temat bohaterstwa Lecha Wałęsy, aby zdeprecjonować to co ujawniła śp. Anna Walentynowicz, Paweł Zyzak i Sławomir Cenckiewicz.

Innym dowodem jawnej już pacyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej jest likwidacja przez obecne władze biuletynu IPN !

Wiemy wszyscy jak bardzo śp. Prezes Janusz Kurtyka dbał o to, aby IPN drukował w swoim biuletynie najnowsze odkrycia i historyczne opracowania, a najwyraźniej komuś to przeszkadzało i obecny szef IPN kazał zaprzestać drukowania biuletynu IPN.

Zatem nie trzeba było stanu wojennego, lecz wystarczyło perfidnie wykorzystać tragedię smierci Prezesa IPN Janusza Kurtyki aby po cichu przeprowadzić małymi etapami wielką pacyfikację Instytutu Pamięci Narodowej.

Rajmund Pollak

„Śląska gazeta" nie boi się dawnych funkcjonariuszy WSI, dlatego wydrukowała ten artykuł w nr28 z 9-15 grudnia 2011r, bo nie wolno zatajać metod powolnej pacyfikacji IPN !

2011-12-20 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)
Co USA uzyskało od Moskwy za zatajenie całej prawdy przed 13 grudnia 1981roku ? Czy C.I.A. ułatwiła Jaruzelskiemu stan wojenny ?, Komu zależało aby stan wojenny pozostał tajemnicą C.I.A.?

Dlaczego Rząd USA

ani C.I.A. nie uprzedziły

Komisji Krajowej

NSZZ"Solidarność"

o planach wprowadzenia

stanu

wojennego ,

które przekazał im wcześniej

pułkownik Kukliński ?

Czego C. I. A. nie ujawniła z raportów Kuklińskiego ?

Wiele już napisano o ujawnieniu przez C.I.A. prawdziwych raportów

pułkownika Kuklińskiego .

Niektóre media ogłosiły to jako sensację dnia, a nawet miesiąca,

a ja się zastanawiam

ilu z tych dziennikarzy ,

którzy zachwycają się tymi dokumentami, czytało w czasie

stanu wojennego

prasę podziemną ?

Ilu dzisiejszych apologetów C.I.A. słuchało w latach 1981-1989

Głosu Ameryki,

Radia Wolna Europa , albo Radio France International ?

Tak się składa, że o bohaterstwie pułkownika Kuklińskiego dosyć szybko

po 13 grudnia 1981 pisano w konspiracyjnej bibule (choć nie wszędzie) ,

a zachodnie rozgłośnie szeroko informowały, że Amerykanie

już wszystko wiedzą

i jak będzie trzeba , to Polsce pomogą .

Wtedy jeszcze nie mówiono, że w C.I.A. wiedzieli o planach stanu wojennego

na wiele tygodni przed 13 grudnia 1981roku, ale mówiono tylko o tym,

że mają plany rozlokowania wojsk radzieckich i NRD-owskich tuż

za naszymi granicami.

Kto żył w tamtych czasach to pamięta, że wielu rodaków do grudnia 1981 roku

miało złudzenia , że Minister Obrony Narodowej PRL z wężykiem na czapce,

nie zdradzi kraju .

Krążyły nawet plotki, że „Wojskowe Grupy Operacyjne" są tworzone po to,

aby stanąć w obronie Ojczyzny przeciwko Armii Czerwonej jak zajdzie potrzeba .

Jednak generał w ciemnych okularach, okazał się podwójnym zdrajcą,

bo nie dość ,

że wprowadził stan wojenny, to jeszcze splamił honor munduru ,

wysyłając czołgi na ulice przeciwko własnemu narodowi, a bandy ORMO , ZOMO

i SB do pacyfikacji strajkujących .

Co roku czcimy pamięć górników z kopalni „Wujek" , którzy zostali zamordowani,

bo kochali wolność i „Solidarność", ale WRON-a nie była solidarna z Polakami

i jeśli dziś ktokolwiek twierdzi , że jakikolwiek członek Wojskowej Rady

Ocalenia Narodowego jest niewinny śmierci tych górników

i dziesiątek innych zbrodni

stanu wojennego , to zaprzecza faktom historycznym. Warto również wspomnieć,

męczeńską śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, który dla każdego Polaka

pozostanie na zawsze symbolem solidarności ludzkiej i najwspanialszym

kapelanem N.S.Z.Z. „Solidarność" .

Pułkownik Kukliński też zapłacił olbrzymią cenę za swoją odwagę .

Niewielu ludzi potrafi zrozumieć jakim bolesnym dla niego ciosem

była śmierć jego dorosłych synów. Tragedie te zrozumieć w pełni, mogą tylko rodzice,

którzy sami doświadczyli takiego nieszczęścia .

Jeżeli dziś , zwolennicy WRON-y mają czelność nazwać Ryszarda Kuklińskiego

szpiegiem ,

albo jeszcze gorzej, to jest to szczyt hipokryzji,

jednak historia zna wiele przypadków,

kiedy tchórze i kolaboranci lżyli i znieważali prawdziwych patriotów.

Ta hipokryzja mnie wcale nie dziwi, ale jestem zaskoczony brakiem ujawnienia

całej prawdy z nieodtajnionych akt , które leżą dalej w sejfach w USA .

Dlatego pytam :

Dlaczego przed 13grudnia 1981 roku służby dyplomatyczne USA , albo C.I.A.

nie powiadomiły Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" o planowanym

przez Jaruzelskiego , Kiszczaka i innych generałów, stanie wojennym ???

Przecież można to było zrobić zaraz po wyjeździe Kuklińskiego

wraz z rodziną

na Zachód!( jeszcze przed 13.12.1981r był już bezpieczny na Zachodzie

za żelazną kurtyną )

Tłumaczenie się teraz , że mogło to wywołać rozruchy jest bzdurą ,

bo właśnie

z ujawnionych dokumentów C.I.A. wynika, że Rosjanie

byli prawdopodobnie gotowi

dogadać się z „Solidarnością", gdyby Jaruzelski ustąpił !

Komu w C.I.A. zależało na tym ,

aby w grudniu 1981 roku nie doszło w Polsce

do demontażu PZPR-u , a może nawet do okrągłego stołu ???

Ilu działaczy NSZZ"Solidarność" uniknęłoby internowania,

gdyby K. K. „Solidarność" miała informację od C.I.A.,

że już 13 grudnia zaczną się aresztowania?

Dopóki nie będzie odpowiedzi na te pytania, dopóty C.I.A. będzie mało wiarygodna.

Rajmund Pollak

2011-12-16 | Dodaj komentarz
bogdanbo
2011-12-16 23:36:13
Dużo ciekawsze pytania postawić można po lekturze dotyczącej bezpośrednio Polski: http://nielubiegazety2.blogspot.com/200 … -masz.html http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=5028&Itemid=80 http://kokos.salon24.pl/372272,nie-wier … i-generale http://jan.bogatko.nowyekran.pl/post/44536,szakal-ilich-ramirez-i-jego-peerelowskie-konszachty
poprawiam linki
2011-12-16 23:54:18
http://nielubiegazety2.blogspot.com/2009/12/jaruzelski-prosisz-masz.html http://kokos.salon24.pl/372272,nie-wierze-ci-sowiecki-generale
Rajmund Pollak
2011-12-18 11:21:10
Życzę radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia Panie Bogdanie!

W Polsce coraz większa drożyzna, rośnie bezrobocie, coraz więcej rodzin żyje w ubóstwie, a "nasze" władze dokręcają nam jeszcze bardziej śrubę, aby ratować Euroland od bankructwa ! Niemcy chwalą Tuska, a to oznacza ciężkie czasy dla Rzeczpospolitej !

Dobiega powoli końca okres naszej Prezydencji w UE i warto sobie zdać sprawę ze zmarnowanych szans dla Polski z powodu serwilizmu naszych władz wobec obcych interesów .

Dla Polski rząd Donalda Tuska nie załatwił podstawowych strategicznych spraw:

1. Nie obronił stoczni w Gdańsku i w Szczecinie

2. Nie zapewnił bezpieczeństwa strategicznego portu w Świnoujściu w zakresie przyjmowania statków o największej wyporności, transportujących ropę naftową i gaz

3. Dygnitarze Platformy Obywatelskiej nie zablokowali na forum UE niemiecko-rosyjskiego gazociągu pod Bałtykiem zagrażającemu ekologii całego polskiego wybrzeża !

4. Koalicja P.O.-PSL nie zdołała w okresie Prezydencji doprowadzić do zrównania praw rolników polskich z prawami farmerów niemieckich, francuskich czy angielskich w zakresie wysokości dopłat bezpośrednich.

5. Nie pozyskano środków unijnych na wydobycie gazu łupkowego w Polsce.

6. Nie unowocześniono Marynarki Wojennej R.P. , która tonie w przestarzałym sprzęcie i nie ma pomocy finansowej ani z NATO ani z UE na jej unowocześnienie.

7. Nie pozyskano środków unijnych na unowocześnienie PKP i polska kolej należy do najbardziej archaicznych w Europie.

8. Nie zadbano o interesy Polaków na Litwie, którzy są dyskryminowani kulturowo i językowo !

9. Nie poprawiono tragicznych warunków życia większości Polaków na Ukrainie.

10.Nie obroniono Związku Polaków na Białorusi, a urzędnicy podlegli jednemu z ministrów Donalda Tuska pomogli reżimowi na Białorusi we wsadzeniu jednego ze znanych opozycjonistów do więzienia przekazując dane o jego kontach bankowych w Polsce.

11.Nie pozyskano wystarczających środków unijnych na rozwój służby zdrowia w Polsce i dostęp do specjalistów jest coraz trudniejszy

12. Nie wycofano polskich wojsk z Afganistanu.

13. Nie pozyskano wystarczających środków unijnych na pomoc biednym rodzinom i ilość biednych, a nawet glodnych dzieci w Polsce wzrasta z każdym miesiącem.

14.Nie ograniczono wypływu kapitału z Polski i nie opodatkowanych transferów finansowych z banków mających siedziby na terenie R.P. za granicę.

15.Nie wyjaśniono przyczyn tragedii smoleńskiej z 10.04.2010roku i nawet nie zwrócono się do ekspertów unijnych o powołanie międzynarodowej komisji do zbadania przyczyn doprowadzenia przez rosyjskie specsłużby do katastrofy polskiego samolotu i śmierci Prezydenta R.P. , czołowych generałów NATO, prezesa IPN, czlonków Rodzin Katyńskich oraz innych przedstawicieli polskich elit.

16.Niewiele zrobiono dla Rzeczypospolitej w trakcie tej Prezydencji w UE!

Rządy P.O. - PSL zarówno przed wyborami jak i po wyborach skupiły działania Prezydencji Polski w UE na:

A. Ekologiczne preferencje . Koalicja klimatyczna apeluje o zwiększenie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej do roku 2020 z 20 do 30%, a zatem Polska będzie płacić jeszcze więcej za emisję CO2!

B. Partnerstwo wschodnie, a zatem promocja Ukrainy, Białorusi itd. kosztem interesów zamieszkałych tam Polaków!

C. Udzielono gwarancji finansowych Rządu Donalda Tuska dla bankrutującej Grecji.

D. Udzielano szerokiego poparcia dla kanclerz RFN

E. Na Śląsku Platforma Obywatelska popiera dążenia separatystów RAŚ utrzymując z nimi koalicję na szczeblu Sejmiku Woj. Śl.

F. Nasz minister obrony narodowej był w Libii z obietnicami pomocy finansowej

G. Za pieniądze polskich podatników buduje się w Afganistanie szpitale polowe i inwestuje w infrastrukturę

H. Rozrasta się biurokracja unijna i Polska inwestuje w nowe biura unijne za granicą.

Rząd Donalda Tuska martwi się o Ukrainę, o Libię, daje gwarancje finansowe dla bankrutującej Grecji, wydaje pieniądze z naszych podatków na niepotrzebną nikomu awanturę w Afganistanie, gdzie ginie coraz więcej polskich żołnierzy, organizuje partnerstwo wschodnie, przekazuje reżimowi Łukaszenki dane o kontach opozycjonisty, premier Tusk odwiedza Litwę i niweczy strajk szkolny Polaków, minister Sikorski leci samolotem do Afryki z obietnicami pomocy, a w tym samym czasie bieda zagląda w oczy coraz większej ilości obywateli Rzeczypospolitej, a wiele polskich dzieci zaczyna cierpieć głód !

Symptomatyczny jest jeden z listów małej Joli do Świętego Mikołaja:

...."Święty Mikołaju, przynieś nam choćby tylko na Boże Narodzenie świeżego jedzenia i obuwie, abyśmy wstali od stołu wigilijnego syci i w ciepłych butach mogli pójść na Pasterkę "...

I ten fragment listu siedmioletniego dziecka, najlepiej podsumowuje rezultaty Prezydencji w U.E., rządów Donalda Tuska z P.O. i Waldemara Pawlaka z PSL !

Rajmund Pollak

2011-12-14 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)
Komentarzy (0)

Mury stanu wojennego!

  

Objaśnienie skrótów i pierwsze hasła stanu wojennego.

Jednym z pierwszych haseł wypisywanych na murach od 13 grudnia 1981 roku było:

WRONa skona!

Potem doszły i następne:

WRONA orła nie pokona !

Przeżyliśmy gestapowców przeżyjemy i ZOMOwców!

Przeżyliśmy potop szwedzki przeżyjemy i zdradziecki!

Jaruzelski to zdrajca!

Zima wasza wiosna nasza !

Telewizja kłamie !

„Solidarność" żyje !

Precz z komuną !

W niektórych, ulotkach podziemnych pojawiły się wyjaśnienia, co oznaczają poszczególne skróty:

SB= straszne bagno

MO= mogą obić

ORMO= oni również mogą obić

ZOMO= zwłaszcza oni mogą obić

PZPR= Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji

Pojawiły się również nowe stopnie wojskowe:

Jaki był najniższy stopień w LWP od 13 grudnia 1981 roku?

Spiker telewizyjny!

Do jakiego stopnia awansowano w stanie wojennym wszystkich ZOMOwców?

Do stopnia pałkowników!

Rajmund Pollak

2011-12-13 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)
Komentarzy (0)

Dwa oblicza prewencji Policji .

  

W pogodny październikowy dzień, w niezwykle spokojnym i bezpiecznym mieście Bielsko-Biała zepsuł mi błogi nastrój widok armatki wodnej na niebieskim pojeździe pancernym z napisem Policja.

Od razy się zaniepokoiłem, bo pomyślałem sobie, że już po wyborach, a skoro wygrała stara ekipa PO-PSL to nikt nie ma potrzeby organizowania stanu wyjątkowego.


Zdałem sobie jednak sprawę, że być może o czymś nie wiem i na wszelki wypadek zadzwoniłem na Komendę Policji i zapytałem czy ktoś przygotowuje jakiś nowy stan wojenny, bo po co komu w moim spokojnym mieście armatka wodna?

Pani Rzecznik Prasowy KM Policji, Inspektor Elwira Jurasz uprzejmie rozwiała moje obawy i stwierdziła, że żadnego stanu wojennego nie będzie, a pojazd z armatką wodną jest na wyposażeniu Odwodów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, które stacjonują w Bielsku-Białej i nie podlegają bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu Policji.

Z jednej strony odetchnąłem z ulgą, że powtórki grudnia 1981 już nie będzie, ale z drugiej strony zaciekawiło mnie jak to jest możliwe, że prewencja nie podlega Komendantowi Policji miasta, w którym stacjonuje?

Swoimi wątpliwościami podzieliłem się z Komendantem Miejskim Policji w Bielsku-Białej Panem Inspektorem Ireneuszem Szwargą, który powiedział:

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej posiada pion prewencji, liczący około 400 policjantów. Pion ten jest odpowiedzialny nie tylko za przeciwdziałanie przestępczości kryminalnej, ale również za utrzymanie spokoju w mieście i na imprezach zarówno kulturalnych jak i sportowych.

Ponadto jako kolejna, odrębna jednostka organizacyjna funkcjonuje w Bielsku-Białej Samodzielny Pododdział Prewencji Policji, podległy bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach i ten oddział prewencji dysponuje armatka wodną, którą pan widział."

- Zapytałem wówczas, co ta ...druga prewencja robi?

Odpowiedź Pana Komendanta brzmiała:

- Dozorują kibiców przyjezdnych i miejscowych, gdy poruszają się przez miasto i są przeznaczeni do interwencji, gdyby np.: ochroniarze stadionu nie dali sobie rady i ich wezwali.

 • No, a co robią, gdy nie ma meczy?
 • Patrolują miasto.
 • W takim razie jak jest jakieś spotkanie sportowe, albo impreza, a ta druga prewencja Panu Komendantowi Miejskiemu nie podlega, to kto dowodzi ?
 • W takim przypadku występuję do Komendanta Wojewódzkiego o przekazanie na mnie uprawnień dowodzenia funkcjonariuszami oddelegowanymi na mecz !- Odpowiedział Pan Inspektor Ireneusz Szwarga.

Od Pana Komendanta Miejskiego Policji dowiedziałem się poza tym, że monstrualna armatką wodna, w ciągu ostatnich 4 lat ani razu nie miotała wody przeciw demonstrantom w Bielsku-Białej!

Muszę przyznać, że ta pierwsza prewencja, która podlega Komendantowi Miejskiemu Policji jest naprawdę skuteczna i ma spore zasługi w tym, że Bielsko-Biała jest uważana za bezpieczne miasto.

Jednak mieszczące się w budynkach dawnego ZOMO, Odwody Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji razem z ich armatką wodną, budzą nadal moje poważne wątpliwości.

Jednak, aby nikogo nie skrzywdzić pochopną opinią, zwróciłem się z dodatkowymi pytaniami do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Odpowiedzi udzielił rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkomisarz Janusz Jończyk

-Po co Policji w Bielsku-Białej armatka wodna i ile kosztuje?

 • Jest bezcenna bo ma już chyba ze 20 lat !
 • Ilu funkcjonariuszy liczy Odwód Komendy Wojewódzkiej Policji, w Bielsku-Białej ?
 • uprzejmie informuję, że Samodzielny Pododdział Policji w Bielsku Białej liczy łącznie 118 etatów.

- Czy funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Policji są szkoleni w zakresie najnowszej historii Polski?

Pytanie to wynika z nieznajomości przez jednego z oficerów dyżurnych Odwodów faktu, że obecnie Oddział Prewencji Odwodów K.W. Stacjonuje w Bielsku-Białej w tym samym miejscu, gdzie kiedyś stacjonowało ZOMO.

 • Programy szkolenia policjantów nie przewidują szkolenia w zakresie najnowszej historii Polski.

-Ile razy, ewentualnie gdzie i przeciw komu użyto w ostatnich czterech latach tej armatki wodnej, stacjonującej w stolicy Podbeskidzia?

 • Policjanci SPPP w Bielsku Białej nie prowadzą statystyki wyjazdów armatki wodnej. Ten środek jest wykorzystywany w trakcie przywracania porządku prawnego, kiedy dochodzi do zbiorowego zakłócenia.

Odpowiedź ta jest dla mnie bulwersująca! Policja w Katowicach często skarżyła się w przeszłości na brak pieniędzy na benzynę do radiowozów, a przecież wyjazd na osłonę meczu, czy jakiejkolwiek demonstracji armatek wodnych, które znajdują się również w Katowicach jest o wiele droższy od wyjazdu radiowozów!

Aby nie być gołosłowny podam odpowiedzi Pana nadkomisarza Jończyka na następne pytania.

- Ile waży ten pancerny wóz uzbrojony w armatkę wodną i ile zużywa

paliwa na 100 km?

 • Masa całkowita: DMC - 15,4 t, ciężar własny ok. 7 t; zużycie paliwa: 38-40 l/100 km, agregat 16 l/mth.

Zatem w sytuacji gdy pojazd jedzie i zionie wodą, to zużycie paliwa może wynieść ponad 56 litrów na godzinę!!!

I mimo to nie prowadzi się statystyki wyjazdów???

Zadałem jeszcze jedno ważne pytanie:

 • Dlaczego prewencja z armatką wodną podlega Katowicom?

Odpowiedź była wielce ogólnikowa:

 • Podległość służbowa i dyslokacja oddziałów prewencji wynika z przepisów Decyzji Nr 809 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

Dla mnie jednak te katowickie Odwody Prewencji Policji z armatką wodną są dalej wielce tajemnicze, bo:

1. Podlegają Komendantowi Wojewódzkiemu w Katowicach, a nie Miejskiemu w Bielsku-Białej, co ma kapitalne znaczenie przy konfrontacjach.

Uczestniczyłem w wielu pikietach i demonstracjach w Bielsku-Białej również już po 1989 roku i gdy porządku pilnowali miejscowi Policjanci, to nigdy nie dochodziło do prowokacji, a nawet można było się dogadać z oficerem Policji, aby trzymali się z daleka od demonstrantów. Żaden miejscowy Policjant nie pogrozi pałą pracownikowi pikietującemu pod bramą zakładu pracy i żaden miejscowy oficer Policji nie wyda rozkazu użycia armatki wodnej przeciwko kulturalnie dopingującym kibicom „Podbeskidzia"!

2. Katowickie Odwody prewencji nie są szkolone z najnowszej historii Polski! Czyżby komuś zależało, aby współcześni Policjanci z armatką wodną, podlegli Katowicom nie wiedzieli jakie były metody szkolenia ZOMO.

3. Według informacji Rzecznika Prasowego Komendy Wojewódzkiej nie prowadzi się statystyk wyjazdów armatki wodnej, a to już jest autentyczny relikt przeszłości! Komu zależy na tym, aby nie można było sprawdzić po kilku latach, kiedy i gdzie wyjeżdżała? Przecież sam widok takiego miotacza wody zamocowanego na monstrualnym potężnym pojeździe jest demonstracją siły i może budzić postrach? Wcale nie musi zionąć wodą, aby wywołać panikę na sam jej widok!

Rajmund Pollak

2011-12-09 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Informacje:


Jestem rodowitym bielszczaninem i nie wyobrażam sobie przyszłości w innym regionie niż Podbeskidzie . Nie zważam na kierunki wiejących wiatrów. Staram się demaskować obłudę i zakłamanie. Z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, a ponadto ukończyłem podypl. stud. handlu zagranicznego na A.E. we Wrocławiu. Poza tym zdałem egzaminy państwowe z języka francuskiego i niemieckiego. Ukonczyłem również kurs pierwszego stopnia języka włoskiego. Prawdziwych przyjaciół mam kilkanaścioro i to jest największe bogactwo jakie sobie cenię. Napisałem jedną powieść pt.: "Siła przebicia", a druga jest już po korekcie polonistycznej i być może będzie wydana w 2012 roku. Lubię zwiedzać muzea, a zwłaszcza galerie malarstwa. Interesuję się kulturą i sztuką Chin. W lipcu 2010 roku ukończyłem intensywny kurs języka chińskiego na poziomie podstawowym.Uważam , że ważne są tylko te słowa , które mają pokrycie w czynach lub w zdarzeniach .

Archiwum:


2019
» listopad (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)

2018
» październik (1)
» czerwiec (1)

2017
» czerwiec (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (3)
» wrzesień (4)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (6)
» maj (3)
» kwiecień (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2015
» grudzień (1)
» listopad (3)
» wrzesień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (3)
» maj (5)
» kwiecień (2)
» marzec (4)
» luty (4)
» styczeń (3)

2014
» grudzień (6)
» listopad (6)
» październik (7)
» wrzesień (4)
» sierpień (6)
» lipiec (10)
» czerwiec (8)
» maj (9)
» kwiecień (9)
» marzec (8)
» luty (4)
» styczeń (5)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» wrzesień (5)
» sierpień (3)
» lipiec (6)
» czerwiec (6)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (7)
» luty (9)
» styczeń (8)

2012
» grudzień (11)
» listopad (8)
» październik (6)
» wrzesień (10)
» sierpień (8)
» lipiec (8)
» czerwiec (6)
» maj (9)
» kwiecień (5)
» marzec (6)
» luty (3)
» styczeń (5)

2011
» grudzień (12)
» listopad (8)
» październik (8)
» wrzesień (7)
» sierpień (10)
» lipiec (3)
» czerwiec (5)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (10)
» luty (7)
» styczeń (6)

2010
» grudzień (9)
» listopad (16)
» październik (10)
» wrzesień (8)
» sierpień (5)
» lipiec (8)
» czerwiec (8)
» maj (8)
» kwiecień (8)
» marzec (3)
» luty (6)
» styczeń (8)

2009
» grudzień (5)
» listopad (3)
» październik (4)

Ostatnie komentarze


[]
bbb
[Jaro]
Ciekawe co dziś o tym co sie dzieje w RP mówi P.Kosmowski
[Rajmund Pollak]
Książkę pt.: "Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji" można zamówić w...

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 517811
Newsów: 503
Komentarzy: 420
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Niepodległość Polski i Województwo Bielskie - oto jest zadanie ! , blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała